Ochrana osobných údajov

Design:
Bioptron

Tworzenie stron internetowych

Ochrana osobných údajov

Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.
Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímatelné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa, alebo súdneho rozkazu.
Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky) na overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, kvality služieb, alebo informovania o novinkách, reklame.
Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.
Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Používá sa opensource systém OpenCart
Jamrichdenta - eshop, © 2022